setupexe

application/x-msdos-program icon setup(3).exe — application/x-msdos-program, 462 kB (473088 bytes)